INFORMACJA RODO:

informujemy o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POL-BUD SP.J. z siedzibą w ZGIERZU 95-100 ul. CZARNA 14C POL-BUD SP.J. odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgody z obowiązującymi przepisami.
  • Dane będą przetwarzane w celu sprzedaży i w celach marketingowych w formie elektronicznej i papierowej.
  •  Podanie danych jest dobrowolne.
  • Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie gdy stanowi tak przepis.
  • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informujemy, że firma POL-BUD SP.J. przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, nazwy firmy, nr NIP, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, w tym także do celów marketingowych i mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą Jazbud w celu realizacji Państwa zamówień, księgowania dokumentów. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszą firmą:


POL-BUD SP.J.
ZBIGNIEW GAJDA MARIUSZ GAJDA
ul. CZARNA 14C
95-100 ZGIERZ
e-mail: biuro@pol-bud.pl